Sản phẩm

Sản phẩm khuyến mãi

Chuyển file

Chỉ cần Quý khách có kết nối ADSL, Quý khách có thể gửi FILE in đến cho Công ty Thiết kế - In Ấn SONG TRẦN với dung lượng từ 1 MB đến 500 MB.

Để quý khách gửi FILE in trực tiếp đến máy chủ Công ty Thiết kế - In Ấn SONG TRẦN dễ dàng. Xin quý khách thực hiện theo hướng dẫn sau:
 
    * Quý khách Copy ( Ctrol + C) FILE cần gửi  -  Rồi vào My Computer gõ vào địa chỉ

ftp://116.109.128.47/ nhấp enter. Xuất hiện bảng hộp thoại hỏi username và password.
       
    * Để có username và password xin quý khách liên hệ Công ty Thiết kế - In Ấn SONG TRẦN
       
    * Quý khách sẽ được cung cấp username và password trong thời gian nhanh nhất qua

Email của quý khách.
       
    * Dán ( Ctrol + V ) FILE  cần gởi vào  đến máy chủ của công ty

Xin cảm ơn quý khách